fredag 1. juni 2018

Litt generell info on hvem vi er

Det er vi som er med å bistår svakere stilte i by bilde.Uavengig av hva gruppe de tilhører. gruppen ønsker ikke oppnå noe annet en å komme sammen å være sosial. Å hjelpe de som trenger det.Vi ønsker å samles for å skape tryghet i byene, ikke utryghet.  De fleste av oss mener at at samlet Norsk folk av ulike etnesiteter er bedre en et spittet et med forskjelige. Alle folk er vælkommen å være med. kriterie er at du føler deg norsk.
vi vil ha lojale medlemmer. som ikke snakker drit om oss, bak ryggen. Vi er seriøst folk som vil hjelpe deg uavengig av hvem du. Medlemer som ikke passer, inn. blir sortert ut. Å gjøre gode gjærninger i felleskap. Å hjelpe folk i nød, er en tradisjon vi følger.Vi er natteravner, som hjelper folk hjem , når de har fådt i seg for mye av alt. Norrøn mythologi er viktig utgangspunkt i arbeide. Vi ser at det blir stadig eldre å svakere rusmisbrukere som trenger en hånd. så det trengs flere som kan hjelpe. Så lenge man forstår at alle trenger en en hånd en eller annen gang i livet. å ha en tro betyr ikke at man stemmer et spesifikt parti. blir som å si at kristne stemmer det å det. Vi har forskjelig politisk stå sted vær å en , på lik linje med alle som tilhører en tros retning. Det finnes ikke noe stereo typer her. vi er forskjele alle man alle. Så vist du blir medlem ikke bli overasket av hva enkelt personer sier. de representerer ikke alle. Medlemmer som kommer med hat å løgn å tull, kan risikere utestengelse. Ting skjer ofte av en grun, når man ser et mønster. Vårt mønster er at vi hjelper. Vi vil at flere vil bira til trygge gater, for barna våre å vokse opp i.